ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเมืองปานวิทยา   อ.เมืองปาน  จ.ลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรครู
- กลุ่มสาระภาษาไทย
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระศิลปศึกษา
- กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
- เจ้าหน้าที่สำนักงาน
- พนักงานบริการ
ข้อมูลนักเรียน
ภาพกิจกรรม
ผลงานวิชาการครู
เว็บบอร์ด
เว็บภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองปาน
การสร้างสื่อ AR ด้วย Aurasma
ดาวน์โหลดข้อมูลฝ่ายต่างๆ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
สพม.35
สพป.ลำปางเขต1
สพป.ลำปางเขต2
สพป.ลำปางเขต3
TV โทรทัศน์ครู
ศูนย์ GPA
สลิปเงินเดือน
สกสค.ลำปาง
ออมทรัพย์คร
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
กองทุน กบข.
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 
จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
การทำ ว.21 วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
แบบฟอร์มการดำเนินงานควบคุมภายใน  ปย.1   ปย.2   ปอ.3 
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน   csa
ผลการจัดสรรงบประมาณแยกตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ภาพกิจกรรม
  เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2561
ผู้บริหารพร้อมคณะครู
บุคลากรและนักเรียน
ร.ร.เมืองปานวิทยาได้เข้า
ร่วมกิจกรรมแห่เทียน
ถวายเทียนจำนำพรรษา
ประจำปีการศึกษา 2561
ณ วัดบ้านแพะ วัดหลวง
เมืองปาน และวัดพระธาตุ
วงตา
              ภาพทั้งหมด

 เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561
ผอ.ดำรงค์   ตุลาสืบ
พร้อมด้วยคณะครู
ูบุคลากรและนักเรียน
ร่วมพิธีถวายพระพรชัย
มงคลและถวายสัตย์
ปฎิภาณเนื่องในโอกาศ
มหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา 66 พรรษา
ณ หอประชุมโรงเรียน
เมืองปานวิทยา

              ภาพทั้งหมด
   วันที่ 13 ก.ค. 2561
ร.ร.เมืองปานวิทยาได้จัด
งานวันสุนทรภู่และวันภาษา
ไทยเพื่อรำลึกและสดุดี
พระสุนทรโวหาร กวีเอก
ของไทยและอนุรักษ์ภาษา
ไทย อันเป็นมรดกของชาติ
               ภาพทั้งหมด
    เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2561
ร.ร.เมืองปานวิทยาได้จัด
กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักเรียน ร.ร.
เมืองปานวิทยา ณ หอประชุม
ร.ร.เมืองปานวิทยา

                    ภาพทั้งหมด
ข่าวการศึกษา
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
ข่าวการศึกษา
นายวัชรินทร์  จันทิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
 
 

โรงเรียนเมืองปานวิทยา
285 ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 
โทรศัพท์ 054-276046 แฟกซ์ 054-276045
© Copyright Muangpan Wittaya School 2011 All Right Reserved Webmaster