ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเมืองปานวิทยา   อ.เมืองปาน  จ.ลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรครู
- กลุ่มสาระภาษาไทย
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระศิลปศึกษา
- กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
- เจ้าหน้าที่สำนักงาน
- พนักงานบริการ
ข้อมูลนักเรียน
ภาพกิจกรรม
ผลงานวิชาการครู
เว็บบอร์ด
เว็บภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองปาน
การสร้างสื่อ AR ด้วย Aurasma
ดาวน์โหลดข้อมูลฝ่ายต่างๆ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
สพม.35
สพป.ลำปางเขต1
สพป.ลำปางเขต2
สพป.ลำปางเขต3
TV โทรทัศน์ครู
ศูนย์ GPA
สลิปเงินเดือน
สกสค.ลำปาง
ออมทรัพย์คร
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
กองทุน กบข.
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 
จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
การทำ ว.21 วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
แบบฟอร์มการดำเนินงานควบคุมภายใน  ปย.1   ปย.2   ปอ.3 
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน   csa
ผลการจัดสรรงบประมาณแยกตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ภาพกิจกรรม
       เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2561
นายดำรงค์  ตุลาสืบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ได้ร่วมพิธีวันชาติและวันพ่อ
แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอ
เมืองปาน
                ภาพทั้งหมด
        เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2561
ร.ร.เมืองปานวิทยา จัด
กิจกรรมกีฬาสี ฆ้องคำเกมส์ เพื่อให้นักเรียน มีความสามัคคี
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีน้ำใจ
เป็นนักกีฬา ณ สนามกีฬา
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
    
                       ภาพทั้งหมด
     เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2561
ร.ร. เมืองปานวิทยาจัด
กิจกรรมดูภาพยนตร์วิทยา
ศาสตร์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์
ลำปาง และให้ความรู้เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ กับนักเรียน
ณ ห้องโสตโรงเรียนเมืองปาน
วิทยา
               ภาพทั้งหมด

     เมื่อวันที่ 9  พ.ย. 2561
ร.ร. เมืองปานวิทยาจัดการ
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ
หอประชุมโรงเรียนเมืองปาน
วิทยา
               ภาพทั้งหมด
           
ข่าวการศึกษา
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
ข่าวการศึกษา
นายดำรงค์ ตุลาสืบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
 
 

โรงเรียนเมืองปานวิทยา
285 ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 
โทรศัพท์ 054-276046 แฟกซ์ 054-276045
© Copyright Muangpan Wittaya School 2011 All Right Reserved Webmaster